030-7200905 info@indiqualis.nl

Zorginstelling

Geen wachtlijst

Binnen 10 werkdagen indicatie afgerond!

Binnen 10 werkdagen indicatie afgerond

Indicaties

IndiQualis biedt ondersteuning aan zorginstellingen die onvoldoende indicerende wijkverpleegkundigen in dienst hebben en de werkdruk van wijkverpleegkundigen proberen te beperken. IndiQualis is gespecialiseerd in het stellen van onafhankelijke, kwalitatieve en doelmatige indicaties op het gebied van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in de vorm van een Persoonsgebonden budget (Pgb) of Zorg in Natura (Zin). De indicatie (zowel Zin als Pgb) wordt in de vorm van een zorgplan in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van uw zorginstelling uitgewerkt.

Proces

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, nemen wij binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u op om een huisbezoek in te plannen. Tijdens dit huisbezoek wordt uitgebreid ingegaan op de gehele gezondheids- en leefsituatie van uw cliënt. Na dit gesprek volgt binnen 10 werkdagen een onafhankelijk indicatiebesluit in de vorm van een zorgplan die voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

IndiQualis biedt ook advies en ondersteuning bij het aanvragen van een (Wlz) indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Kosten

De kosten voor een indicatiestelling op grond van de Zvw worden vergoed door de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. U kunt bij de zorgverzekeraar van uw cliënt informeren naar de hoogte van de vergoedingen. De kosten voor een indicatiestelling op grond van de Wlz zijn niet declarabel.

IndiQualis biedt meerdere aanvullende diensten aan. Zo kunt u bij ons terecht voor een:

  • herindicatie ;
  • zorgadvies op maat;
  • second opinion;

 Ook werkt IndiQualis samen met een aantal partners om zorginstellingen te ondersteunen bij:

  • kwaliteitszorgvraagstukken;
  • professionalisering van uw zorgverleners;
  • onafhankelijke intervisiebegeleiding voor uw verpleegkundig team.

Zorgadvies op maat

 

Heeft u als zorginstelling of ZZP-er een vraag op het gebied van de Zvw, Wlz of Wmo?

Onze adviserend verpleegkundigen helpen u graag verder op weg.