030-7200905 info@indiqualis.nl

Cliënten

Geen wachtlijst

Binnen 10 werkdagen indicatie afgerond!

Cliënten

Heeft u zorg nodig: hulp bij het douchen, hulp bij uw medicijnen of andere zorg? IndiQualis helpt u bij het verkrijgen van een indicatie zodat u zo snel mogelijk de zorg kunt ontvangen die u nodig heeft. Wij zijn onafhankelijk wat in feite betekent dat wij niet verbonden zijn aan een zorginstelling, zorgverzekeraar of gemeente. U kunt zorg aanvragen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt in beide gevallen gebruik maken van een Persoonsgebonden budget (Pgb). Om deze zorg te kunnen ontvangen, heeft u toestemming nodig in de vorm van een zogeheten indicatiestelling. Hierin wordt vastgelegd welke zorg u nodig heeft.

 

Uw aanvraag in drie stappen.

Kosten

De kosten voor een indicatiestelling welke betrekking heeft op de Zvw worden vergoed door de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar de vergoeding. De kosten voor een indicatiestelling welke betrekking heeft op de Wlz zijn niet declarabel.