030-7200905 info@indiqualis.nl

Missie, visie en kernwaarden

Geen wachtlijst

Binnen 10 werkdagen indicatie afgerond!


Onze missie- waar staan we voor?

IndiQualis richt zich op het stellen van onafhankelijke, kwalitatieve en
doelmatige indicaties, waarbij de cliënt centraal staat. De focus ligt op
het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan cliënten met een zorgvraag
die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) valt.
Wij beogen de cliënten te voorzien van een indicatiestelling of zorgadvies waarbij
het bieden van veilige, doelmatige en verantwoorde zorg centraal staan.
Ons doel is waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven van de cliënten,
maar ook van de zorg in het algemeen.

Onze visie- hoe willen we dat bereiken?
Wij geloven dat iedereen recht heeft op zinnige zorg en maken het mogelijk dat de
cliënt zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. Doordat wij persoonlijk betrokken zijn
bij de verhalen en zorgvragen van de cliënten kunnen wij rekening houden met het
bevorderen van de zelfredzaamheid en het behouden van de eigen regie van de cliënten.

Onze kernwaarden- wat vinden wij belangrijk?

Wij beschrijven onszelf als kwalitatief, professioneel, laagdrempelig en klantvriendelijk.

 

Kwaliteit van het leven verbeteren

Zorg toegankelijk maken voor iedereen

Vertrouwen en ontzorgen