030-7200905 info@indiqualis.nl

Aanvragen Indicatie

Geen wachtlijst

Binnen 10 werkdagen indicatie afgerond!

Leave this field blank

Cliëntgegevens

Indicatiegegevens

Contactpersoon (optioneel)

Naam instelling (optioneel)

Zo maakt u uw aanvraag compleet

  • U zorgt voor een kopie van uw medische gegevens en een medicatieoverzicht en overhandigd deze gegevens tijdens het huisbezoek aan de wijkverpleegkundige. De medische gegevens zijn afkomstig van een arts, waarin staat wat de diagnose is;
  • U kunt zich tijdens het huisbezoek legitimeren met een geldige identiteitsbewijs en een zorgpas;
  • Indien sprake is van ongecontracteerde zorg wordt de wijkverpleegkundige voorzien van een machtigingsformulier van uw zorgverzekeraar;
  • Verklaring van de arts in geval van Palliatief Terminale Zorg;
  • Indien aanwezig een kopie van uw zorgplan/behandelplan.