030-7200905 info@indiqualis.nl

Kwaliteitszorg

Geen wachtlijst

Binnen 10 werkdagen indicatie afgerond!

Kwaliteitszorg

  • Ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS);
  • Begeleiding bij de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS);
  • Consultancy: advies, instructie, voorlichting;
  • Externe auditering (bijv. vooraf aan jaarlijkse hercertificering HKZ/KIWA of preventief);
  • Verbeteren of opstellen van kwaliteitsinstrumenten;
  • Interim coördinator kwaliteitszorg.

Professionalisering

Wilt u de bekwaamheid van uw zorgverleners bijhouden of uitbreiden? Dan kunt u bij ons terecht. Wij bieden diverse trainingen aan die gericht zijn op het medisch of professioneel handelen van zorgverleners. Onze trainingen zijn interactief, praktijkgericht en direct toepasbaar in de praktijk.

Kijk voor het actuele aanbod op de website van Take the Lead: www.take-thelead.nl.